top of page
odengatan.jpeg

MEDLEMSINFORMATION

Att bo i bostadsrätt betyder att du är delägare i fastighet, maskiner och gemensamma inventarier. Läs noggrant igenom nedan.

Viktig information till dig som är medlem i föreningen.

Försäkring

Det är obligatoriskt att teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.
 

Andrahandsuthyrning 

Andrahandsuthyrning utan styrelsens tillstånd är inte tillåtet. Vid uthyrning i andra hand sker ett påslag på månadsavgiften med 30 %.
 

 • Steg 1: Skriftlig förfrågan om godkännande för specifik potentiell hyresgäst till styrelsens mailadress styrelsen@bf8an.com. Förfrågan ska innehålla namn, personnummer,  nuvarande adress, sysselsättning och förväntad uthyrningstid. Detta skall göras innan avtal ingåtts med potentiell hyresgäst.
   

 • Steg 2: Efter att hyresgäst godkänts av styrelsen kan båda parter ingå avtal. Kopia av andrahandskontrakt ska även delas med styrelsen. 
  Dokument: AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

   

 • Steg 3: Skriftligt besked till styrelsen efter att hyresgästen flyttat ut.

  Löper andrahandskontraktet under flera år skall en ny skriftlig förfrågan skickas till styrelsen var tolfte månad.


Ombyggnad/renovering 

Om tänker göra någon större renovering eller ombyggnad måste du meddela styrelsen innan arbetet påbörjas. 

 

Felanmälan

Om något går sönder i t.ex. tvättstugan eller om det är stopp i sopnedkastet, kontakta Jerry Olovsson (Fastighetsskötare) då blir det fortare åtgärdat.

 

Brandsäkerhet

Inga föremål får stå i gångarna i källaren eller på vinden p.g.a. brandrisk. Föreningen har installerat brandvarnare i samtliga lägenheter med batterier som har en livslängd på 8-10 år, därefter kastas brandvarnarna. Skulle det bli något fel på den innan dess kontakta styrelsen så skaffar vi en ny. Dessa måste monteras i taket.

 

Tvättstugan

Efter användande skall den städas. Filter till torktumlare och torkfläkt skall göras rent. Golvet och maskinerna skall torkas av. Kontrollera även vid användande av pulvertvättmedel att allt pulver är borta ur tvättmedelsfacken i maskinerna. Bokningscylinder skall alltid användas vid bokning av tvättstuga. Saknar du cylinder kontakta styrelsen. Bokad tvättid gäller. Har man t.ex. tvättid mellan kl 17-20 så ska man alltså kunna påbörja tvättningen kl 18.00 om man vill det. Torkrummet får man använda 40 minuter efter avslutad tvättid om man inte gjort upp annat med nästa som ska tvätta.

 

Förråd

Vinds- och källarförråd skall vara märkta med namn och lägenhetsnummer, omärkta förråd öppnas och innehållet slängs.

Viktig information för dig som ska sälja.

Det är obligatoriskt att meddela styrelsen innan kontakt med mäklare om du tänker sälja. Vid försäljning av lägenheten tas en överlåtelseavgift om 1200 kr ut. Vid pantsättning av lägenheten tas en pantsättningsavgift om 800 kr per pantsättning ut. Överlåtelseavgiften betalas av säljaren och pantsättningsavgiften/avgifterna av köparen/pantsättaren.


Observera att pantsättningsavgift/avgifter tas ut vid varje förändring av pantsättningen, d.v.s. även vid byte av bank under befintligt innehav. Köpekontraktet och ansökan om utträde/inträde i föreningen skickas till Bf Åttan (9274) c/o SBC Box 226  851 04 Sundsvall .

Välskött fastighet.jpeg
ladcyklar.jpeg

MILJÖ

Pappersinsamling sker i cykelrummet i gathusets källare, där finns kärl att kasta papper i. Dessa töms en gång i veckan. Kartonger för t.ex. flingpaket eller pasta kastas bland de vanliga hushållssoporna.


Tomglas kartonger och övrigt deponiavfall, du hittar uppsamlingsplatser på Frejgatan högst upp i backen mot Norrtullsgatan.


Grovsopor kastas på återbruket vid Roslagstull (Cedersdalsgatan 7) där kan man även gratis låna transportcykel i 2 timmar.

Foto: Eleonor Björkman.

ÖVRIGT

Semestertider

Om du tänker åka bort en längre period kan det vara bra att dina grannar eller styrelsen känner till detta. Samma gäller om du låter någon vän eller släkting bo i din lägenhet. Vi kan då hjälpas åt att upptäcka obehöriga som stryker omkring, och kanske förhindra inbrott (grannsamverkan).

Hantverkare

Sotning, besiktning eller andra orsaker som gör att hantverkare måste komma in i lägenheten måste du ordna tillträde för genom att vara hemma eller lämna en nyckel. I annat fall kan du bli debiterad för den extra kostnad som det innebär att ta hit dessa personer igen.

Ohyra 

Skulle du få ohyra i lägenheten som t.ex. pälsängrar, kackerlackor är du skyldig att meddela detta snarast till styrelsen. Kontakta även Anticimex omgående. Detta är kostnadsfritt då föreningen har avtal via försäkringsbolaget Brandkontoret.

Kabel-tv 

Levereras av Tele2 men är även möjligt att få genom Telenor.

Bredband 

Levereras av Telenor.

sveavägen.jpeg
bottom of page