Medlemsinformation

Att bo i bostadsrätt betyder att du är delägare i fastighet, maskiner och gemensamma inventarier. Läs noggrant igenom nedan.


Viktig information till dig som är medlem i föreningen.

Försäkring: Det är obligatoriskt att teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Andrahandsuthyrning utan styrelsens tillstånd är inte tillåtet. Vid uthyrning i andra hand sker ett påslag på kvartalsavgiften på 30 % detta enligt beslut på ett årsmöte.

  • Skriftlig förfrågan till styrelsen minst en månad innan uthyrningen startar
    Ansökan om 2ahandsuthyrning
  • Kopia på andrahandskontrakt till styrelsen
    Avtal 2ahandsuthyrnining
  • Adress till lägenhetsinnehavarens nya adress och telefonnummer.
  • Skriftligt besked till styrelsen efter att hyresgästen flyttat ut.
  • Löper andrahandskontraktet under flera år skall en ny skriftlig förfrågan skickas till styrelsen var 12:e månad.

Ombyggnad/renovering Om tänker göra någon större renovering eller ombyggnad måste du meddela styrelsen innan arbetet påbörjas. Renoveringsguide för bf8an

Renoveringsblankett lämnas till styrelsen

Checklista för dig som anlitar hantverkare – Villaägarnas riksförbund

Tips till dig som anlitar hantverkare – Konsumentverket

Felanmälan: Om något går sönder i t.ex. tvättstugan eller om det är stopp i sopnedkastet, kontakta Jerry Olovsson (Fastighetsskötare) då blir det fortare åtgärdat.

Brandsäkerhet: Inga föremål får stå i gångarna i källaren eller på vinden p.g.a. brandrisk. Föreningen har installerat brandvarnare i samtliga lägenheter med batterier som har en livslängd på 8-10 år, därefter kastas brandvarnarna. Skulle det bli något fel på den innan dess kontakta styrelsen så skaffar vi en ny. Dessa måste monteras i taket.

Tvättstugan: Efter användande skall den städas. Filter till torktumlare och torkfläkt skall göras rent. Golvet och maskinerna skall torkas av. Kontrollera även vid användande av pulvertvättmedel att allt pulver är borta ur tvättmedelsfacken i maskinerna. Bokningscylinder skall alltid användas vid bokning av tvättstuga. Saknar du cylinder kontakta styrelsen. Bokad tvättid gäller. Har man t.ex. tvättid mellan kl 17-20 så ska man alltså kunna påbörja tvättningen kl 18.00 om man vill det. Torkrummet får man använda 40 minuter efter avslutad tvättid om man inte gjort upp annat med nästa som ska tvätta.

Vinds och källarförråd skall vara märkta med namn och lägenhetsnummer, omärkta förråd öppnas och innehållet slängs.


Viktig information till dig som ska sälja.

Försäljning. Det är obligatoriskt att meddela styrelsen innan kontakt med mäklare om du tänker sälja. Vid försäljning av lägenheten tas en överlåtelseavgift om 1200 kr ut. Vid pantsättning av lägenheten tas en pantsättningsavgift om 800 kr per pantsättning ut. Överlåtelseavgiften betalas av säljaren och pantsättningsavgiften/avgifterna av köparen/pantsättaren. Observera att pantsättningsavgift/avgifter tas ut vid varje förändring av pantsättningen, d.v.s. även vid byte av bank under befintligt innehav. Köpekontraktet och ansökan om utträde/inträde i föreningen skickas till Bf Åttan (9274) c/o SBC Box 226  851 04 Sundsvall .


Miljö

Pappersinsamling sker i cykelrummet i gathusets källare, där finns kärl att kasta papper i. Dessa töms en gång i veckan. Kartonger för t.ex. flingpaket eller pasta kastas bland de vanliga hushållssoporna.

Tomglas kartonger och övrigt deponiavfall, du hittar uppsamlingsplatser på Frejgatan högst upp i backen mot Norrtullsgatan.

Grovsopor kastas på återbruket vid Roslagstull (Cedersdalsgatan 7) där kan man även gratis låna transportcykel i 2 timmar.

ladcyklar

Foto: Eleonor Björkman


Övrigt!

Semestertider. Om du tänker åka bort en längre period kan det vara bra att dina grannar eller styrelsen känner till detta. Samma gäller om du låter någon vän eller släkting bo i din lägenhet. Vi kan då hjälpas åt att upptäcka obehöriga som stryker omkring, och kanske förhindra inbrott. (grannsamverkan)

Hantverkare. Sotning, besiktning eller andra orsaker som gör att hantverkare måste komma in i lägenheten. Måste du ordna tillträde för dessa genom att vara hemma eller lämna en nyckel. I annat fall kan du bli debiterad för den extra kostnad som det innebär att ta hit dessa personer igen.

Ohyra: Skulle du få ohyra i lägenheten som t.ex. pälsängrar, kackerlackor är du skyldig att meddela detta snarast till styrelsen. Kontakta även Anticimex omgående. (Kostnadsfritt då föreningen har avtal via försäkringsbolaget (Brandkontoret)

Kabel-tv: Levereras av Com Hem men är även möjligt att få genom Telenor.

Bredband: Levereras av Telenor.